Întalnirea Grupului de lucru mixt pentru romi constituit la nivelul județului Ilfov prin ordinul prefectului numărul 409/30.09.2022

Prefectul județului Ilfov, doamna Simona Neculae informează cetățenii că astăzi 21.11.2022 a avut loc la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov, ședința grupului Grupului de lucru mixt pentru romi unde au fost prezentate planurile de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi de la nivelul județului Ilfov, propuse în vederea eleborării Planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor romani aparținand minorității rome.

De asemenea, au avut loc discuții pe diverse teme legate de viața socială a cetățenilor români de etnie romă. În cadrul discuțiilor privind elaborarea planurilor de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi au fost punctate principalele obiective ale strategiei Guvernului României pentru perioada 2022-2027.

În acest sens, Prefectul Județului Ilfov, doamna Simona Neculae a adresat rugămintea către reprezentanții societății civile prezenți la ședință, ca în perioada următoare aceștia să prezinte propuneri concrete privind măsurile imediate care pot fi puse în practică pentru ca, în final, cetățenii români de etnie romă să aibă un loc de muncă și un trai decent.

Au fost evidențiați principalii factori care încetinesc implementarea, la nivelul unităților administrative-teritoriale a măsurilor care să aducă o imbunătățire vizibilă a  calității vieții comunităților rome, accesul la educație de calitate, facilitarea ocupării locurilor de muncă.

Instituția Prefectului Județul Ilfov își manifestă întregul sprijin și implicarea în toate inițiativele ce pot aduce beneficii pentru categoriile de minorități defavorizate din județul Ilfov.