Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 23 Noiembrie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a avut loc reuniunea Colegiului Prefectural, în Sala de conferințe a Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență, localitatea Ciolpani, DN 1, Km 32, județul Ilfov.
Sedința a fost deschisa de catre domnul comandant al Centrului National de Perfectionare in Domeniul Situațiilor de Urgență Col. Ionuț Alin DOBRE.
In continuarea prezentării domnul comandat ne-a oferit ocazia, sa cunoastem dotările tehnice si modalitațile de reacție a instituției in situații de criză.
Prezentarea s-a încheiat cu o vizită la biserica existentă in curtea institutiei ce poarta hramul Sfântului Mina, unde preotul paroh, ne-a facut un scurt istoric al locasului de cult și al minunilor săvârsite de Sfântul Mina.
Ordinea de zi a sedinței Consiliului Prefectural a fost urmatoarea:
1. Raport privind activitatea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Ilfov în anul 2022 (Serviciul Autorizare Plăți, Serviciul Măsuri Specifice, Serviciul Control pe
Teren, Serviciul Economic, Recuperare Debite, Resurse Umane, Biroul Inspecții, Supracontrol) prezentat de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Ilfov.
In cadrul raportului au fost analizate obiectivele principale, după cum urmează:
Realizarea strategiei Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură în teritoriu, aplicarea pârghiilor şi mecanismelor specifice plăţilor, în concordanţă cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
– creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene destinate agriculturii;
– acordarea ajutoarelor naționale în sectorul vegetal și animal;
– îmbunătățirea permanentă a relației dintre fermieri și instituțiile implicate;
– respectarea calendarului de efectuare a plăților către fermieri;
– implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricolă Comună are ca scop acordarea de sprijin agricultorilor pentru ca aceştia să se adapteze nevoilor unei piețe în schimbare, utilizarea eficientă a fondurilor europene, încurajându-i să devină tot mai competitivi.
Politică Agricolă Comună prevede modernizarea agriculturii, astfel încât aceasta să garanteze securitatea alimentară, protecția mediului şi dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.
2. Prezentarea lucrărilor de intervenție asupra construcțiilor hidrotehnice din cadrul ,,Amenajării complexe a râului Dâmbovița”, de catre Sucursala S.G.A. Ilfov – Bucuresti.
Dl. Director Popescu Alexandru, a facut o scurtă prezentare video cu privire la amenajarea complexa a râului Dambovița.
Realizarea amenajării complexe a rezolvat o problemă extrem de gravă la nivelul anului
1980, deoarece râul Dâmbovița prelua și transporta prin oraș debitul de apă uzată neepurată,
care depășea capacitatea de transport a colectoarelor de canalizare.
Amenajarea râului a rezolvat această problemă, dar a generat alte dificultăți în întreținere și exploatare.
In final, prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a multumit domnului comandant Col. Ionut Alin DOBRE pentru găzduire, participare si implicare in desfasurarea in bune condiții a ședintei Colegiului Prefectural, Colegiu care are ca scop asigurarea unui trai optim pentru toți cetățenii județului Ilfov.
La reuniunea lunară a Colegiului Prefectural a participat domnul subprefect Andrei SCUTELNICU, precum și conducătorii serviciilor publice deconcentrate și alți invitați speciali.
Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel teritorial.