Serviciul regim permise și înmatriculări – program

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor – Ilfov


! Conform comunicatului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat din data de 15.06.2020, începând cu data de 17.06.2020, intră în vigoare noile tarife pentru următoarele tipuri de documente:

Permis de conducere               89 lei

Certificat de înmatriculare      49 lei

Modalitățile de încasare rămân neschimbate.

Prin al doilea comunicat al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat din data de 17.06.2020, se aduc următoarele precizări:

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care au achitat taxele aferente eliberării permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare anterior datei de 17.06.2020, se acordă un termen de grație de 30 de zile calendaristice pentru ridicarea documentelor la tariful deja achitat.

După expirarea celor 30 de zile, cetățenii care se vor prezenta pentru ridicarea documentelor solicitate în baza unor chitanțe emise anterior datei de 17.06.2020, vor achita diferența de preț existentă între tarifele practicate până la data de 17.06.2020 și cele în vigoare după această dată.

Începând cu data de 17.06.2020, pentru cererile depuse pentru obținerea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare, solicitanții vor achita noile tarife, respectiv 89 de lei pentru un permis de conducere și 49 de lei pentru un certificat de înmatriculare.


Date contact:

SEDIU PRINCIPAL: Şoseaua Pipera nr. 49, sector 2, Municipiul București

Telefon: +403720 ILFOV (+403720 45368)

Fax: +4021 232 16 67

E-mail: inmatriculari@prefecturailfov.ro
             permise@prefecturailfov.ro

Conducerea serviciului public comunitar:
Șef Serviciu – inspector de poliție NIȚĂ Mihai

Program de lucru cu publicul: 

  • În zilele de Luni, Marți și Joi, în intervalul orar 08:00 – 16:00
  • În zilele de Miercuri, în intervalul orar 08:00 – 19:00
  • În zilele de Vineri, în intervalul orar 08:00 – 14:00

Programul sălii de examinare pentru proba teoretică:

  • În zilele de Luni și Marți, în intervalul orar 08:00 – 15:00
  • În zilele de Joi, în intervalul orar 08:00 – 12:00         

NOTĂ: Activitățile de lucru cu publicul la ghișeu se vor desfășura exclusiv pe baza unei programări online, care poate fi efectuată prin intermediul paginii de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/permise-auto-si-inmatriculari/.

 

SEDIU SECUNDAR: Șoseaua Alexandriei nr. 478, în incinta Casei de Cultură “Mihai Eminescu”, oraș Bragadiru, județul Ilfov

Telefon: +403720 ILFOV (+403720 45368), Fax: 021.232.16.67
inmatriculari@prefecturailfov.ro
permise@prefecturailfov.ro

Program de lucru cu publicul: 

Luni – joi, între orele 08:00 – 16:00

Vineri între orele 08:00 – 14:00

 

NOTĂ: La sediul de lucru secundar se vor desfășura următoarele activități:

  • Preluarea și soluționarea  tuturor cererilor din domeniul înmatriculării vehiculelor, cu excepția acordării autorizațiilor de circulație provizorie în alb și a autorizațiilor de circulație pentru probe;
  • Preluarea și soluționarea tuturor cererilor de emitere a permiselor de conducere, înregistrarea dosarelor de examen în aplicația informatică de examinare, programarea și reprogramarea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere, cu excepția preschimbării permiselor de conducere străine cu documente similare românești.