Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Marți, 29 martie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a avut loc ședința Colegiului Prefectural al județului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov în anul 2021.

Subiectul a fost prezentat de către doamna Virginia VELICAN – Șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov.

2. Informare privind măsurile pentru realizarea planului de încasări, asigurarea creșterii gradului de încasări din activitatea de import a mărfurilor, combaterea fraudei vamale, creșterea colectării fiscale realizată prin controlul asupra mărfurilor prezentate în vamă și a declarațiilor vamale depuse.

Subiectul a fost prezentat de către domnul Virgil RISTACHE – Șef al Biroului Vamal de Interior Ilfov.

3. Alte probleme de interes județean.

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat la sediul Consiliului Județean Ilfov, cu participarea domnilor subprefecți Costin-Alexandru OJOG și Andrei SCUTELNICU, a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.