Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Marți, 12 aprilie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Consiliului Județean Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind realizarea principalelor obiective specifice D.S.V.S.A. Ilfov, respectiv Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, Siguranța Alimentelor, Identificarea și Înregistrarea Animalelor. Informare privind comercializarea pe teritoriul județului Ilfov a produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor Pascale, cu respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în colaborare cu C.J.P.C. Ilfov.

Subiectul comun a fost prezentat de către doamna director executiv Veronica BRUMARU – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov și de către domnul comisar șef adjunct Ionescu Adrian Corneliu – Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov.

În scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare, în perioada Sărbătorilor Pascale, perioadă în care, în mod tradițional, consumul unor cantități de alimente de origine animală crește, la nivelul județului Ilfov controalele sanitar-veterinare sunt intensificate, în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate produsele carne de miel și ouă, precum și alte alimente de origine animală (lapte și produse din lapte, pește și produse din pescuit) și non-animală (legume și fructe).

În acest sens, la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov a fost dispusă efectuarea de controale extinse în piețele agro-alimentare, abatoare, unități de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și în diferite categorii de unități de vânzare cu amănuntul de tip carmangerii, măcelarii, fast-food, catering, cantine, unități tip hipermarket și supermarket.

Totodată, reprezentantul D.S.V.S.A. Ilfov a reamintit în cadrul ședinței faptul că în perioada 28.03.2022-24.04.2022, respectiv perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe, la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor se asigură serviciul de permanență în zilele de sâmbătă și duminică, astfel încât consumatorii să poată sesiza orice aspecte cu privire la nerespectarea normelor sanitare veterinare.

Tot în perioada Sărbătorilor de Paște, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov va efectua acțiuni de control cu privire la modul de etichetare, publicitate și comercializare a preparatelor din pește și a conservelor din pește, a produselor din carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată și produse din cacao, tablete și figurine pe bază de cacao și grăsimi vegetale, produse de patiserie specifice Paștelui. Vor fi supuse verificărilor, de asemenea, și produsele nealimentare de tipul jucăriilor sau echipamentelor electrice ce pot constitui cadouri pentru cei dragi, situații în care se vor avea în vedere modul de comercializare, marcare și etichetare a acestora și, nu în ultimul rând, siguranța pe care o prezintă.

  1. Preocuparea Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov pentru creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în beneficiul cetățeanului, precum și pentru eficientizarea activității de combatere a infracțiunilor contra persoanei, a patrimoniului precum și la regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase.

Subiectul a fost prezentat de către domnul comisar șef de poliție Cristian PERȘINARU, inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.

În contextul asigurării unui climat de ordine și siguranță publică în perioada Sărbătorilor Pascale, toate subunitățile Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov vor fi angrenate în misiuni permanente, cu grad sporit de intervenție pe linie de ordine publică, siguranță rutieră, investigații criminale și investigare a criminalității economice.

Astfel, în vederea desfășurării în condiții de normalitate a manifestărilor publice din această perioadă, pe linie de ordine publică va fi avută în vedere cu precădere prevenirea tulburării ordinii publice, prin prezența activă a echipelor mixte formate din polițiști, jandarmi și polițiști locali în zonele aglomerate, inclusiv în zona lăcașurilor de cult, cu scopul de a preveni și a aplana conflictele și de a combate fenomenele cu impact stradal, cum ar fi cerșetoria, consumul de droguri sau furturile.

Pe linie de siguranță rutieră, în perioada Sărbătorilor Pascale, IPJ Ilfov va suplimenta numărul patrulelor de poliție și va intensifica activitățile specifice fluidizării traficului rutier, prevenirii accidentelor de circulație și a faptelor antisociale cu potențial de risc. Totodată, polițiștii ilfoveni sunt pregătiți să sporească numărul activităților de combatere a infracțiunilor comise cu violență în zona lăcașurilor de cult, prin monitorizarea intențiilor infracționale și contracararea acestora. Nu în ultimul rând, în atenția IPJ Ilfov vor fi identificarea și verificarea agenților economici din marile complexe comerciale, precum și din piețe și târguri în care se desfășoară activități comerciale cu produse specifice Paștelui, cu scopul depistării și investigării cazurilor de importuri ilegale sau a celor de evaziune fiscală.

  1. Alte probleme de interes județean.

La cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a reamintit participanților prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, subliniind importanța gestionării eficientă a acestora și promovarea prevenirii și reducerii generării de deșeuri, având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului și sănătății populației.

În acest sens, prefectul județului Ilfov a adus în atenția membrilor Colegiului Prefectural demararea Campaniei Naționale de ecologizare „Curățăm România”, inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și desfășurată în luna aprilie 2022 sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri abandonate”.

Evidențiind faptul că este prima campanie de acest tip, în care sunt implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile de profil, Asociațiile Municipiilor, Orașelor, Comunelor, instituțiile deconcentrate și societatea civilă, prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a solicitat instituțiilor cu responsabilități în domeniu maximă implicare și raportări cu privire la acțiunile desfășurate.

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnilor subprefecți Costin-Alexandru OJOG și Andrei SCUTELNICU, a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.