Ședința Comisiei de Dialog Social

Vineri, 08 aprilie 2022, începând cu orele 12:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social cu următoarea ordine de zi:

  1. Identificarea de soluții adecvate în contextul situației actuale referitoare la prețurile la energie electrică/gaze naturale.

Subiectul a fost prezentat de către domnul Victor GRIGORESCU, președinte al Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA” – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Ilfov

  1. Diverse.

La dezbateri au luat cuvântul doamna Iulica SIMA, reprezentant al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București și domnul Adrian Corneliu IONESCU, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov. În cadrul discuțiilor a fost propusă identificarea rapidă de soluții având în vedere situația prețurilor la energie electrică și gaze naturale și adoptarea următoarelor măsuri:

  • Măsuri adecvate pentru gestionarea prețurilor la energie
  • Creșterea urgentă a salariului minim
  • Introducerea coeficienților de ierarhizare a salariilor
  • Măsuri adecvate de protecție socială
  • Stoparea experimentelor sociale sub pretextul crizei
  • Întărirea dialogului social.

Reuniunea Comisiei de Dialog Social s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului – Județul Ilfov, cu participarea domnului subprefect Andrei SCUTELNICU, a șefului Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate de Utilități Publice, domnul Cristian – Marius LIXANDRU și a membrilor Comisiei de Dialog Social.

*****

Comisia de Dialog Social are caracter consultativ și activitatea acesteia vizează, în special, următoarele:

– asigurarea unor relații de parteneriat social între administrație, organizațiile patronale și organizațiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace și stabilitate socială;

– consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;

– alte probleme din sfera de activitate a administrației publice centrale sau din județul Ilfov asupra cărora partenerii sociali convin să discute.