Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Joi, 29 iunie 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind creșterea calității actului medical și îngrijirilor furnizate de unitățile sanitare cu paturi din județul Ilfov, creșterea nivelului de informare a populației cu privire la unele aspecte medicale, contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, reducerea birocrației în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin utilizarea la maxim a infrastructurii informatice.
  • prezintă: Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov

Director General Aurelia Isărescu

  1. 2. Raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Ilfov; implementarea programelor naționale de sănătate și continuarea celor existente.
  • prezintă: Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov

Director executiv Teodor Gabriel Negulescu

  1. Alte probleme de interes județean

După intornarea Imnului Național al României, doamna prefect Simona Neculae a dat cuvăntul  doamnei Aurelia ISĂRESCU, Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov.

Doamna director general, subliniază că Misiunea Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov este aceea de a utiliza cât mai eficient toate resurselor financiare ale Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov în folosul asiguraţilor; să realizeze un sistem de asigurări sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi al asiguratului prin garantarea unui pachet de servicii medicale de calitate pentru populaţia asigurată şi implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor judeţului Ilfov.

Scopul nostru este acela de a construi un sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent precum și de a creşte gradul de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor, prin acordarea unui pachet de servicii de bază, acoperitor pentru nevoile medicale tot mai mari, corelat cu resursele financiare existente.

În situaţia în care şi Ministerul Sănătăţii oferă programe acoperitoare de promovare, prevenire reală şi educaţie în sănătate la nivelul primar al medicului de familie, ne propunem intermedierea în furnizarea de servicii medicale curative accesibile, de calitate şi bazate pe nevoile existente, într-un mediu cât mai puţin restrictiv. Pentru îndeplinirea acestei viziuni vom elabora şi aplica politici adaptate la nevoile asiguraţilor, luând în considerare specificul judeţului Ilfov, dând dovadă de profesionalism, eficienţă şi transparenţă.

În continuarea ședinței, domnul Teodor Gabriel Negulescu, director executiv al Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov, a prezentat programul national de vaccinare care are ca scop protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinarea populatiei.

De asemenea, domnul director a vorbit despre programul national de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, program care are ca obiectiv depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile in vederea implementarii masurilor de limitare a raspandirii acestora

Doamna prefect Simona NECULAE a prezentat membrilor Colegiului Prefectural situația centrelor Rezidențiale private care asigură servicii de asistență socială persoanelor beneficiare din Județul Ilfov și, în mod special a Centrului Rezidențial ”MEDIC ACASĂ” S.R.L.

S-au purtat discuții privitoare la acțiunile de control întreprinse de către Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Ilfov și Direcția de Sănătate Ilfov. De asemenea, membrii colegiului Prefectural au fost informați de către reprezentantul I.P.J. Ilfov, domnul Perșinaru Cristian, despre împrejurarea că, față de acest operator economic,  se fac cercetări într-un dosar penal.

       În final, toți membrii colegiului Prefectural au fost de acord asupra faptului că, în cazul în care situația juridică a persoanelor beneficiare a serviciilor sociale din Centrul rezidențial ”MEDIC ACASĂ” S.R.L. o va impune, să se poată lua o decizie conform dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă .   

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, precum și a altor invitați.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel teritorial și local.