Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Luni, 31 iulie 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov; Implementarea măsurilor active de sprijin destinate agenților economici și a angajaților; Evoluția pieței muncii la nivelul județului Ilfov.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov

  1. Informare privind evoluția numărului de beneficiari de asistență social și a plăților aferente la nivelul județului Ilfov în primul semestru al anului 2023.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov

  1. Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov pentru semestrul I al anului 2023; Informare privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, modul de respectare a prevederilor legale în vigoare în domeniul relațiilor de muncă și al sănătății în muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov

  1. Raport de activitate a Casei Judeţene de Pensii Ilfov pentru semestrul l 2023.

Casa Județeană de Pensii Ilfov

După intonarea Imnului Național al României, doamna prefect Simona Neculae a dat cuvântul  doamnei director executiv Țigănașu Georgiana.

Ca obiective generale și specifice s-a pus accent pe creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața internă a muncii si de asemenea, pe întărirea capacității administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de servicii  și măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate.

În continuarea ședinței, doamna director executiv Ionel Adriana Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, a subliniat faptul că pentru a asigura  echilibrul economico-financiar al persoanelor/familiilor/serviciilor sociale, AJPIS Ilfov gestionează plata beneficiilor de asistenţă socială /programelor de servicii sociale.

De asemenea, a fost prezentată situaţia beneficiarilor pe categorii de beneficii de asistenţă socială şi a sumelor plătite către aceştia, în anul 2023, semestrul 1.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost raportul de activitate a Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov, a cărei misiune a fost prezentată de către domnul Inspector șef  Purcărescu Dan- Narcis.

Obiectivul principal al activității Serviciului Control Relații de Muncă, a fost verificare modului în care angajatorii respectă prevederile în domeniul legislației muncii, obiectiv urmărit în controalele evectuate la agenții economici care au sediul social și/sau puncte de lucru în județul Ilfov.

Au fost inițiate campanii naționale de control pentru verificarea respectării legislației privind angajarea în muncă a cetățenilor străini non UE, campania națională în domeniul construcțiilor și controale realizate împreună cu Serviciul de Imigrăti Ilfov în baza planului comun de cooperare.

Ultimul punct pe ordinea de zi a fost Raportul de activitate al Casei Judeţene de Pensii Ilfov în semestrul I – 2023. Domnul director executiv Pavel Sile, a explicat ca C.J.P.I. asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi a asigurărilor sociale de stat, precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în conformitate cu strategia şi Programul Guvernului României, cu respectarea Constituţiei.

În încheiere, doamna prefect Simona NECULAE a solicitat ca echipele mixte de control pentru analiza prestării serviciului de asistență socială, să efectueze activitatea de control cu seriozitate și cu respectarea dispozițiilor legale pentru asigurarea vieții, sănătații și integrității corporale a beneficiarilor de servicii sociale.

 

                                                                                                                                      X

 

                                                                                                                               X               X

                                                         

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.