Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Joi, 28 Septembrie 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea subprefectului județului Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU, alături de domnul subprefect Costin Alexandru OJOG si de domnul secretar general Marius Cristian GHINCEA, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind stadiul lucrărilor realizate în anul 2023 în cadrul activității de îmbunătățiri funciare din județul Ilfov.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială      de Îmbunătățiri Funciare Ilfov

  1. Sinteza activităților de control și inspecție efectuate de Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov pe teritoriul administrativ al județului.

Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov

  1. Alte probleme de interes judeţean.

După intonarea Imnului Național al României, domnul subprefect Andrei Scutelnicu a dat cuvântul  domnului Stelian Vînătoru. Au fost discutate activitățile și atribuțiile Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ilfov, precum și noutățile din legislația specifică îmbunătățirilor funciare. De asemenea, au fost prezentate suprafețele amnenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare de pe tot cuprinsul județului, respectiv amenajări de irigații și amenajări de desecare.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost sinteza activităților de control și inspecție efectuate de Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov pe teritoriul administrativ al județului. prezentat de către domnul Ervin Sefchi.

O atenţie permanentă este acordată realizării Programului activităţilor de control şi inspecţie și al acțiunilor de control tematic, concomitent cu creşterea calităţii modului de întocmire a actelor de control, soluţionarea petiţiilor, conform procedurilor şi în temeiul legal astfel încât activitatea tuturor structurilor din cadrul I.J.C.Ilfov să fie eficientă şi să atingă indicatorii de performanţă stabiliţi la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.                                

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.