Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Marți, 11 Decembrie 2023, începând cu orele 12:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE alături de domnul subprefect Andrei SCUTELNICU și de domnul secretar general Marius Cristian GHINCEA, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Realizarea Planului de Măsuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe timpul sărbătorilor de iarnă.
  • prezintă: Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov

Inspector șef, Comisar – șef de poliție Florea Mugurel

  1. Informare privind activitățile de supravegherea pieței de produse și servicii destinate consumatorilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.
  • prezintă: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov

director executiv Brumaru Veronica

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov

comisar șef adjunct Popa Daniel

  1. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană de Sport în anul 2023, modalitatea de susținere a activităților educative și sportive prin organizarea de evenimente sportive în județ
  • prezintă: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov

Director executiv Alina Bărbuceanu

  1. Alte probleme de interes județean

După intonarea Imnului Național al României, doamna prefect a dat cuvântul  domnului Florea Mugurel. A fost discutat dezvoltarea unui plan de acțiune, împreună cu Instituția Prefectului și alte instituții publice, având ca obiectiv asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe teritoriul județului pe durata sezonului rece și a sărbătorilor de iarnă.

Autoritățile acționează în mod coordonat pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă, acoperind o gamă largă de activități preventive și de intervenție.
Planul include atât măsuri specifice pentru traficul rutier, controlul substanțelor pirotehnice, cât și acțiuni împotriva infracțiunilor și contravențiilor specifice acestui sezon.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost programul detaliat de măsuri pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA) în perioada Sărbătorilor de iarnă 2023-2024, elaborat de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov.

Programul include activități precum controale oficiale, verificarea condițiilor de igienă în producția, depozitarea și transportul cărnii de porc și a altor alimente de origine animală.

De asemenea, au fost efectuate controale oficiale în unitățile de industrie alimentară pentru carne, cu accent pe implementarea măsurilor de atenuare a riscurilor legate de PPA. S-au efectuat controale și în unitățile care produc, depozitează și comercializează ouă, lapte, brânzeturi, pește și alte produse alimentare.

Controalele au vizat respectarea normelor de igienă, condițiile de transport și depozitare, etichetarea corespunzătoare și asigurarea trasabilității produselor.

La punctul trei de pe ordinea de zi, s-a evidențiat activitatea desfășurată în anul curent de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov (D.J.S.T. Ilfov). Aceasta a susținut activități sportive, inclusiv competiții proprii sau în parteneriat cu asociațiile sportive, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean.

Instituția a implicat toate compartimentele sale, concentrându-se pe atragerea unui număr cât mai mare de tineri din județul Ilfov în activități educative și sportive. Direcția a avut rolul de a organiza și coordona evenimente sportive, contribuind astfel la popularizarea sportului și implicarea tinerilor în activități educative.

            Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.