Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Vineri, 26 Ianuarie 2024, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE alături de domnul subprefect Andrei SCUTELNICU și de domnul subprefect Alexandru Costin OJOG, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Programului ședințelor Colegiului Prefectural pentru anul 2024.

Prezintă: Secretariatul Colegiului Prefectural Ilfov

  1. Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov  în domeniul ordinii și siguranței publice în anul 2023, precum și principalele direcții de acțiune ale instituției pentru anul 2024.

Prezintă: Inspectoratul de  Jandarmi  Judeţean Ilfov

  1. Informare privind situația cazurilor de îmbolnăviri cu gripă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov.

Prezintă: Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov

 

  1. Alte probleme de interes județean.

După intonarea Imnului Național al României, a fost discutată și aprobată  Tematica   Şedinţelor Colegiului  Prefectural  al  Judeţului  Ilfov  Pentru  Anul  2024.

Tematica cuprinde o serie de teme și rapoarte ce urmează să fie discutate în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural pentru județul Ilfov în anul 2024. Acestea includ evaluarea activităților din domeniul ordinii și siguranței publice, activitățile din administrația financiară, evoluția indicatorilor economico-sociali, precum și rapoarte privind sănătatea, ocuparea forței de muncă, protecția mediului, educație, agricultură, calitatea apei, cultură și sport în județul Ilfov.

Următorul punct pe ordinea de zi, a fost raportul privind evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov în domeniul ordinii și siguranței publice în anul 2023, care începe prin prezentarea structurii și atribuțiilor inspectoratului conform legislației. Acesta evidențiază obiectivele generale avute în vedere, inclusiv asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică, creșterea performanței structurilor operative și combaterea faptelor antisociale.

Domnul colonel Dumitru DUMITRIU, Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov,  detaliază realizările inspectoratului în ceea ce privește activitățile desfășurate în 2023, inclusiv numărul de misiuni efectuate, distribuția efectivelor, intervențiile, și acțiunile de prevenire și combatere a faptelor antisociale. Sunt prezentate cifrele specifice pentru diversele tipuri de misiuni, precum și acțiunile de cooperare cu alte instituții.

Pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, raportul subliniază implicarea activă a personalului în activități educative și de conștientizare, în special în cadrul școlilor. De asemenea, sunt prezentate date referitoare la sancțiunile contravenționale aplicate și la mandatele de aducere.

La punctul 3 pe ordinea de zi, este prezentată situația cazurilor de îmbolnăviri cu gripă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov.

Până în prezent, spitalele din București au raportat 8 cazuri confirmate de gripă la copiii cu vârste între 5 și 9 ani, fără a specifica dacă acești copii frecventează unități de învățământ din județul Ilfov. În județ, 52 de cazuri de gripă de tip A și 2 cazuri de gripă de tip B au fost raportate în diferite școli și grădinițe.

Se subliniază importanța comunicării transparente între cadrele didactice și părinți pentru gestionarea eficientă a situației. Este esențial ca școlile să ia măsuri de igienă și dezinfectare pentru a preveni răspândirea virusului în rândul elevilor. De asemenea, se recomandă părinților să țină acasă copiii bolnavi, atât pentru a proteja ceilalți elevi, cât și pentru a preveni complicarea stării de sănătate a copiilor bolnavi.

În contextul în care nu este asigurată asistența medicală în unitățile de învățământ, se sugerează încheierea de contracte cu medici de familie pentru a asigura servicii medicale autorizate. De asemenea, se recomandă realizarea unui triaj epidemiologic zilnic, asigurarea normelor de igienă personală și raportarea zilnică la DSP Ilfov a cazurilor de îmbolnăvire sau focare înregistrate la nivelul unităților de învățământ. Informarea continuă și cooperarea între școli și autoritățile medicale sunt esențiale pentru gestionarea eficientă a situației.

 X

 

X               X

                                                         

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.