Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

        Joi, 28 februarie 2024, începând cu orele 14:00, sub conducerea doamnei prefect Simona NECULAE alături de subprefecții județului Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU și domnul Costin Alexandru OJOG, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

        1. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov în anul 2023.

        Din partea Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov a prezentat domnul director adjunct Brădățean Filaret.

        2. Informare privind măsurile pentru realizarea planului de încasări, asigurarea creșterii gradului de încasări din activitatea de import a mărfurilor, combaterea fraudei vamale, creșterea colectării fiscale realizată prin controlul asupra mărfurilor prezentate în vamă și a declarațiilor vamale depuse.

        Din partea Biroului Vamal de Interior Ilfov a prezentat materialul domnul inspector Buzatu Daniel

        3. Alte probleme de interes județean.

        Au fost discutate problemele actuale din localitatea Otopeni legate de stația de epurare a apelor uzate, precum și probleme legate de asigurarea unui mediu sănătos ca urmare a inițierii procedurii de revizuire a AIM de către operatorul economic ECOSUD Vidra.

X

X                  X

        Reuniunea Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

*****

        Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.