Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Marți, 26 martie 2024, începând cu orele 11:00, sub conducerea doamnei prefect Simona NECULAE alături de subprefecții județului Ilfov domnul Andrei SCUTELNICU și  domnul  Costin Alexandru OJOG la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Evoluția principalilor indicatori economico-sociali în anul 2023 la nivelul județului Ilfov.
  2. Informare privind activitatea Biroului Județean Ilfov al Arhivelor Naționale între deziderat și realitate
  3. Alte probleme de interes județean.

La primul punct de pe ordinea de zi, doamna director executiv Mariana MIHALACHE a scos în evidență că evoluția principalilor indicatori economico-sociali în anul 2023 la nivelul județului Ilfov reflectă o imagine a unei regiuni în plină dezvoltare și înflorire economică, cu provocări sociale specifice unei creșteri rapide. Este esențial ca această creștere să fie gestionată în mod sustenabil și echitabil, în beneficiul tuturor locuitorilor județului.

Direcția Județeană de Statistică Ilfov rămâne implicată în monitorizarea și analiza continuă a acestor evoluții pentru a oferi informații relevante și sprijin în luarea deciziilor la nivel local și național.

În continuarea întâlnirii, doamna șef birou Cristina Țineghe a făcut o prezentare a încercării de a  îmbina idealurile activitătii Biroului Județean Ilfov cu realitatea zilnică.

De la înființarea în 1831 a arhivelor Naționale, Biroul Județean Ilfov și-a asumat rolul de a selecta și conserva documentele de valoare științifică și istorică. Cu toate acestea, întâmpină provocări în realizarea acestor obiective din cauza volumului mare de cereri și resurselor limitate.

Conținutul lor se concentrează pe două aspecte principale: selecția documentelor de valoare științifică și conservarea și accesibilizarea documentelor istorice. Procesul de selectare implică colaborarea strânsă cu organizațiile create și deținătoare de documente, iar conservarea vizează sprijinirea cercetării științifice și reconstituirea drepturilor cetățenilor.

În ultimii ani, eforturile biroului s-a concentrat pe soluționarea cererilor adresate de cetățeni, în detrimentul activităților specifice de identificare și conservare a documentelor istorice. Cu toate acestea, rămân hotărâți să se decice misiunii de a conserva și promova patrimoniul cultural și istoric al județului Ilfov.                                                 

Reuniunea  Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, acesta fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, precum și pentru analizarea stadiului implementării programului de guvernare la nivel teritorial și local.