Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 30 iunie 2021, începând cu orele 11:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Implementarea programelor naționale de sănătate publică și continuarea celor existente, în contextul pandemiei de COVID-19 – Subiectul a fost prezentat de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov.

2. Raportul Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov pentru anul 2020 în contextul pandemiei de COVID-19 și prioritățile legislative pentru anul 2021 – Subiectul a fost prezentat de către Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov.

3. Activitatea Biroului Județean Ilfov între rolul instituțional atribuit prin lege și provocările contextuale – Subiectul a fost prezentat de către Arhivele Naționale – Biroul Județean Ilfov.

4. Alte probleme de interes județean.