Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Luni, 29 august 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Consiliului Județean Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Stadiul pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Ilfov pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2022-2023, reducerea fenomenului absenteismului și a riscului de abandon școlar.

În cadrul prezentării au fost inventariate atât rețeaua școlară, cât și resursele umane și baza materială de desfășurare a activității. A fost prezentată situația unităților de învațamânt existente luând in considerare locațiile noi deschise, a parcului auto pentru transport elevi, a manualelor școlare, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori, dar și etapele următoare privind încadrarea personalului didactic de predare.

De asemenea, au fost prezentate rezultatele elevilor la examenele naționale, care sunt în creștere față de anul anterior, dar și gradul de ocupare al locurilor disponibile pentru înscrierea la învățământul liceal.

În cadrul Managementului calității, au fost prezentate măsurile privind creșterea participării școlare menite să diminueze fenomenul de absenteism și abandon școlar.

Subiectul a fost susținut de către Inspector Școlar Adjunct doamna Cristina GhițăInspectoratul Școlar Județean Ilfov.

 

  1. Concluzii desprinse în urma executării activităților de prevenire la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov. Concluzii desprinse în urma executării activităților de prevenire la unitățile sanitare din județul Ilfov.

În cadrul prezentării au fost transmise acțiunile și măsurile întreprinse privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, luându-se în considerare rezultatele analizei situației operative din zona de competență a inspectoratului.

În anul 2022, personalul Inspecției de Prevenire a desfășurat 19 controale la unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Ilfov și de asemenea, cadrele Inspecției de Prevenire au efectuat 15 exerciții de evacuare la care au participat 1008 persoane.

Subiectul a fost susținut de către domnul Inspector Șef Adjunct, col. Irinel PrecupInspectoratul pentru Situații De Urgență Dealul Spirii            București – Ilfov.

 

  1. Raport privind activitățile desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog în semestrul I anul 2022. Măsuri implementate pentru prevenirea consumului de droguri în județul Ilfov.

În cadrul prezentării au fost menționate proiectele privind evaluarea și monitorizarea la nivel național a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, precum și al asistenței integrate a consumatorilor. În proiectele desfășurate în cadrul școlilor, au fost implicați membrii echipei C.P.E.C.A. Ilfov care au urmărit realizarea obiectivelor stabilite în documentele programatice specifice, respectiv:

  • Reducerea cererii de droguri prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență;
  • Coordonarea în domeniul drogurilor prin asigurarea unui concept unitar de acțiune în domeniiul problematicii drogurilor, monitorizarea implementării politicilor naționale în domeniul drogurilor;
  • Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor la nivel național pornind de la evidențele științifice, prin monitorizare, cercetare și informare.

Subiectul a fost susținut de către Adjunct Șef centru doamna Diana Frînghie – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov.

 

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnului subprefect Costin-Alexandru OJOG, conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

 

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.