Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor aparținând minorității rome

Conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, Instituția Prefectului – Județul Ilfov vine în întâmpinarea cetățenilor romi pentru identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi.

Obiectivele principale ale ședinței organizate la sediul Instituției Prefectului- Județul Ilfov sunt asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație de calitate, creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței, în sensul evoluției profesionale a acestora, îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi și susținerea cercetării, conservării și promovării.

S-au discutat măsurile ce se pot întreprinde în vederea imbunătățirii cadrului legislativ și normativ existent în materia combaterii discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură, și de asemenea asigurarea unui flux financiar sustenabil măsurilor de incluziune a romilor în vederea implementării planurilor locale de integrare socială.

Pe această cale, vă asigurăm de întreaga noastră considerație și sprijinul aferent competențelor Instituției Prefectului pentru toate categoriile de minorități defavorizate din județul Ilfov.