Unirea Bucovinei cu România

Începând din 2015, la 28 noiembrie sărbatorim alipirea Bucovinei cu România, astăzi împlinindu-se 104 ani de la semnarea Declarației de Unire consfințită de Congresul General al Bucovinei. Întrupand suprema putere a țării si fiind investit singur cu puterile legiuitoare, în numele Suveranitații naționale, au hotărât „Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechiile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României”.

In data de 18/28 Noiembrie 1918, la Cernauți in sala Sinodală a palatului Mitropolitan, a avut loc Congresul General al Bucovinei la care au participat mii de locuitori din toate provinciile, în frunte cu Iancu Flondor, Dionisie Bejan si Ion Nistor.

Congresul de la Chișinău, era al doilea mare moment al Marii Uniri, după ce Basarabia se unise cu Țara Mama în aprilie. După acest eveniment, avea sa aibă loc ultimul act din procesul de desăvârșire al României Mari, la Alba Iulia.