AFIR a finanțat cu fonduri europene din FEADR peste 2.400 de proiecte de utilitate publică în mediul rural

Autoritățile publice locale care derulează proiecte de investitții cu fonduri europene nerambursabile în dezvoltarea mediului rural au obținut sprijin financiar pentru 2.428 de proiecte de investiții prin intermediul Agenției pentru  Finanțarea Investițiilor Rurale. Astfel, investițiile finanțate în perioada 2015-2022 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) vizează infrastructura de acces agricolă, infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, cea rutieră și socială, precum protejarea patrimoniului cultural.

Pentru investițiile de utilitate publică, AFIR a primit solicitări online pentru 3518 proiecte de investiții în valoare de 2.84 miliarde de euro. În urma procesului de evaluare și de selecție, AFIR a încheiat 2.428 de contracte de finanțare pentru proiecte în valoare totală de 1,64 miliarde de euro. Plățile efectuate de AFIR  către beneficiarii publici ai FEADR depășesc 1.3 miliarde de euro până în prezent.

Cu finanțarea disponibilă prin AFIR, sunt acum în curs de modernizare 3.458 de kilometri de drumuri comunale și s-au inființat sau modernizat alți 1.257 de kilometri de drumuri agricole. De asemenea, s-au înfințat sau modernizat alți 1.735 de kilometri de rețea de alimentare cu apă și 2.967 de kilometri de rețea de canalizare. Astfel, ca urmare a acestor investiții, de peste 4 milioane de locuitori beneficiază de proiectele de infrastructură de bază și acces din mediul rural.

Totodată, cu fonduri europene din PNDR, s-au înființat și modernizat 255 de grădinițe, 40 de creșe și centre de tip after-school și 22 de instituții de învățământ secundar superior, 610 cămine culturale și 55 de monumente din patrimoniul cultural de interes local.

În zona montană s-a realizat 880 de kilometri de drumuri comunale, 222 kilometri de drumuri agricole, aproximativ 1300 kilometri de rețea de apă și apă uzată. Cu fonduri FEADR s-au înființat și modernizat 72 de grădinițe, 7 creșe și after-school-uri și 4 instituții de învățământ secundar superior. AFIR a mai finațat în zona montană, restaurarea a 185 de cămine culturale și 18 monumente din patrimoniul cultural de interes local.

O investiție importantă finanțată prin AFIR cu fonduri europene în valoare nerambursabilă de 493.982 de euro vizează protejarea patrimoniului cultural din mediul rural și este realizată de comuna Siculeni, din județul Harghita, prin submăsura 7.6 din PNDR 2020.