COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a eliminării plafonului de depunere, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va primi pentru finanțare toate cererile fermierilor depuse pentru decontarea primelor de asigurare

 

Agenția pentru  Finanțarea Investițiilor Rurale anunță eliminarea plafonului pentru depunerea cererilor de finanțare prin submăsura 17.1 ,,Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022.

Astfel, solicitanții pot depune cereri de finanțare online pe www.afir.info, conform precizărilor Ghidului solicitantului și anexelor aferente, până la data limită de 16 decembrie 2022, indiferent dacă valoarea totală a solicitărilor depășește plafonul comunicat inițial prin Anunțul de lansare a sesiunii (110% raportat la alocarea financiară inițială)

Se reamintește faptul că alocarea financiară stabilită inițial pentru această sesiune a submăsurii 17.1 este de 15,26 milioane de euro și a fost suplimentată cu disponibilul rezultat în urma finalizării celei de-a treia sesiuni de depunere, respectiv cu suma de 1,31 milioane de euro, existând posibilitatea realocării altor fonduri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Conform precizărilor directorului general Agenția pentru  Finanțarea Investițiilor Rurale, până la această dată s-au primit 3957 de cereri de finanțare în valoare de 17,2 milioane de euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, care este solicitantul finanțării.

Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului. Dintre acestea sunt amintite: fenomenele climatice nefavorabile (seceta, inundațiile, grindina, înghețul etc), infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, sunt eligibile și boli ale animalelor conform prevederilor art. 37 din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională (tuberculoză bovină, bruceloză bovină, bruceloza ovină și caprină, etc).