Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Astăzi, 10 ctombrie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Conacului Stolnicului Constantin Cantacuzino din Localitatea Afumați, a avut loc Reuniunea Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind activitatea Direcției pentru Agricultura Județeană Ilfov: Produs ilfovean: bun pentru tine, bine pentru fiecare.

În fiecare an, pe 10 octombrie sărbătorim Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Deoarece, la nivelul județului se regăsesc importante ramuri ale agriculturii, Instituția Prefectului a marcat această zi prin Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov fiind amintite astfel,  multitudinea de persoane fizice care practică agricultura ca activitate principală, dar și societățile comerciale care gestionează peste 1800 de hectare, incluzând aria de legumicultură, apicultură, zootehnie, cultură mare, dar și agricultură ecologică, produse tradiționale, produse consacrate.

De asemenea, a fost prezentată activitatea de evaluare a pagubelor ca urmare a fenomenelor meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice și de verificare a respectării și menținerii condițiilor de recunoaștere și funcționare a grupurilor  și organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, acestea fiind în sarcina Serviciului de implementare a politicilor, strategiilor în agricultură și industria alimentară.

 

Subiectul a fost susținut de către:  doamna Georgiana Lola Ene – Director executiv     Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov.

 

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnului subprefect Andrei SCUTELNICU, a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

 

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.