Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 29 septembrie 2021, începând cu orele 11:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind stadiul lucrărilor realizate în anul 2021 în cadrul activității de îmbunătățiri funciare din județul Ilfov.

Subiectul a fost prezentat de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ilfov.

  1. Prezentarea noilor modificări legislative pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații în scopul prevenirii și diminuării riscului la inundații al populației și creșterii gradului de siguranță al cetățenilor și al bunurilor.

Subiectul a fost prezentat de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București.

  1. Alte probleme de interes județean.