Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la următoarele:

În baza Planului Teritorial Comun de Acțiune nr. 630657 din 30.08.2021 , astăzi, 19.01.2023 ora 13:00, la sediul Instituției Prefectului- Județul Ilfov, Doamna Prefect, Simona NECULAE a prezidat ședința privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adicente unităților de învățământ preuniversitar desfășurate în anul 2022 și de asemenea,  Planul teritorial comun de acțiune la nivelul județului Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.

În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele activității Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Biroul Siguranță Școlară, al Inspectoratului de Jandarmi Județean lfov ’’Lascăr Catargiu’’, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ’’Dealul Spirii’’ București-Ilfov, al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov.

De asemenea, a fost  prezentat și avizat Planul Teritorial Comun de Acțiune la Nivelul Județului Ilfov pentru anul de învățământ 2022-2023 privind consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar.

Obiectivele principale ale acestei acțiuni sunt creșterea capacității instituționale de prevenire și combatere a violenței în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente, derularea de activități pentru menținerea climatului de siguranță, monitorizarea modului în care este realizată siguranța școlară la nivel national, constituirea unei baze de date commune, referitoare la infrastructura de siguranță școlară.

Pe această cale, prefectul județului Ilfov, Doamna Simona NECULAE descurajează cu vehemență violența de orice natură, bullying-ul și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. De asemenea, mulțumește tuturor instituțiilor pentru implicarea în această activitate, astfel încât fiecare elev și cadru dicatic al județului nostru să se bucure de condiții optime de școlarizare și desfășurare a ctivității.