Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Marți, 31 mai 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Consiliului Județean Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind creșterea calității actului medical și îngrijirilor furnizate de unitățile sanitare cu paturi din județul Ilfov, creșterea nivelului de informare a populației cu privire la unele aspecte medicale, contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, reducerea birocrației în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin utilizarea la maxim a infrastructurii informatice.

În cadrul prezentării au fost reafirmate misiunea Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov, a scopului și a obiectivelor acestei instituții. Subliniind principalele preocupări curente, au fost punctate schimbările preconizate cu privire la sistemului de sănătate la nivel local, care vizează cu precădere îmbunătățirea accesului asiguraților la servicii medicale și medicamente, asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului și creșterea gradului de acoperire cu servicii pentru toți beneficiarii.

Subiectul a fost susținut de către doamna director general Aurelia ISĂRESCU – Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov.

  1. Implementarea programelor naționale de sănătate publică și continuarea celor existente la nivelul Ilfov în contextul pandemiei de COVID-19.

În cadrul prezentării au fost reamintite programele naționale de sănătate publică:

I. Programele naționale de boli transmisibile, cu subprogramele: vaccinare; supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare; prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA; prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;

II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;

III.    Programele naționale de boli netransmisibile, cu subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolau la populația eligibila în regim de screening;

IV. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;

V. Programul național de sănătate a femeii și copilului.

Ținând cont de actuala pandemie de COVID-19, în cadrul prezentării au fost subliniate provocările întâmpinate în desfășurarea programelor naționale de sănătate publică și demersurile pe care instituția le-a întreprins în vederea menținerii accesului beneficiarilor la aceste programe.

Subiectul a fost susținut de către domnul director executiv Teodor Gabriel NEGULESCU – Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov.

  1. Alte probleme de interes județean.

La cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a readus în atenția membrilor Colegiului Prefectural faptul că începând de astăzi, 31 mai 2022, a demarat cea de-a doua etapă a Recensământului Populației și Locuințelor, respectiv colectarea datelor de către recenzori, pe tabletă, prin interviurile față în față efectuate pe teren, cu cei care nu s-au autorecenzat online.

“Mulțumim tuturor celor care s-au autorecenzat în perioada 14 martie – 27 mai, în primul demers organizat în format digital la nivelul țării noastre. Prima etapă s-a încheiat la nivelul județului Ilfov cu rezultate bune, având în vedere că aproape 47% din populația țintă estimată a județului s-a autorecenzat. Aș vrea să amintesc tuturor că recenzarea prin interviu față în față, care începe astăzi, este ultima etapă a colectării datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL2021) și este obligatorie. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în ansambluri rezidențiale sunt prevăzute amenzi între 1.500 și 5.000 lei. Suntem convinși că ne dorim cu toții să avem o imagine cât mai clară despre câți suntem. Adresez rugămintea tuturor cetățenilor județului Ilfov să participe la această operație administrativă de amploare, care ne va ajuta să obținem date statistice cu privire la structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele ilfovenilor. Nu în ultimul rând, această importantă cercetare este necesară, de asemenea, elaborării de noi politici publice naționale și locale.” – prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE.

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea domnilor subprefecți Costin-Alexandru OJOG și Andrei SCUTELNICU, a reprezentanților Instituției Prefectului – Județul Ilfov, conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor invitați.

*****

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel local.