Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

COMUNICAT DE PRESĂ
Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Miercuri, 08 decembrie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov  a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov privind stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară în județul Ilfov.
  prezintă: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov
  Doamna Director Ghiba Ruxandra Nicoleta
 1. II. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană pentru Sport Ilfov în anul 2022.
  prezintă: Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Ilfov
  Doamna Director Barbuceanu Alina

III. Informare privind activitățile de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.

prezintă: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov și Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov
Doamna Director executiv Brumaru Veronica
Domnul Comisar Sef Adjunct Ionescu Sorin

In cadrul dezbaterilor, au fost menționate, printre altele, activitățile curente ale anului 2022 ale instituțiilor menționate anterior, precum și proiectele la care au adus o contribuție majoră.

I

Astfel, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov (OCPI Ilfov) se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.OCPI Ilfov se finanţează din sumele repartizate de Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Rolul principal al oficiului teritorial este acela de a organiza şi coordona activitatea de cadastru, geodezie, topografie şi publicitate imobiliară, la nivel judeţean urmărind aplicarea reglementărilor legale în aceste domenii.

Cu privire la lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ – teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale, OCPI Ilfov a urmărit derularea a 47 de contracte de finanțare în cadrul PNCCF a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale încheiate în anii 2021 și 2022 între OCPI Ilfov și unitățile administrativ teritoriale Afumați, Balotești, Berceni, Bragadiru, Buftea, Cernica, Ciolpani, Ciorogîrla, Clinceni, Cornetu, Dascălu, Dărăști-Ilfov, Dobroești, Domnești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Popești Leordeni, Snagov, Voluntari.

Totodată, s-a arătat că în aceasta perioadă se încheie contracte de finanțare în cadrul etapei 9, estimăm un număr de 25 de contracte de finanțare cu un număr mediu de 1000 imobile/ UAT , rezultând un numar estimat de 25.000 de imobile, reprezentând aproximativ 7% din suprafața județului Ilfov.

OCPI Ilfov a urmărit respectarea graficului de prestare a lucrărilor de înregistrare sistematică ce fac obiectul a 11 contracte de prestări servicii încheiate din buget propriu, pe sectoare cadastrale sau pe întreg teritoriul administrativ, de către unitățile administrativ-teritoriale: Bragadiru, Brănești, Domnești, Glina, Măgurele, Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra.

Numărul total estimat de imobile potrivit contractelor de prestări servicii aflate în derulare este 42.986 din care 22.586  imobile finanțate de ANCPI și 20.400 imobile finanțate din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale.

La momentul raportării, în evidențele OCPI Ilfov sunt fie finalizate, fie fac obiectul contractelor de finanțare un număr total de 122.330  imobile.

S-a efectuat predarea către beneficiari a actelor și proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare în vederea actualizării documentelor tehnice ale cadastrului și comunicarea acestora către prestatori: Buftea, Cornetu, Dascălu, Ganeasa, Gruiu, Măgurele, Nuci, Petrăchioaia.

Prioritatea activității de înregistrare sistematică pentru perioada de raportare a fost recepționarea lucrărilor de înregistrare sistematică depuse de prestatori și deschiderea noilor cărți funciare.

 • Proiectul ”Autostrada de Centură București” – Inelul II al centurii București A0, A1, A2, A3 a constat în:
  1. recepționarea suporturilor topografice pentru coridoarele de expropriere ce au stat la baza emiterii Hotărârilor de Guvern;
  2. înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a coridoarelor de expropriere;
  3. recepționarea documentațiilor cadastrale individuale pentru imobilele supuse exproprierii în baza legii mai sus amintite;
  4. luarea în evidență din punct de vedere tehnic a planurilor parcelare ce au stat la baza exproprierilor.

Pentru acest proiect s-au recepționat un număr de 7063 documentații cadastrale pe U.A.T.-urile afectate de centura, reprezentând un procent de 18% din numărul total de documentații cadastrale și 63% din numărul de exproprieri și alte imobile de utilitate publică recepționate.

 • Proiectul ”Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN2-A2” – DN 7; – documentații individuale;
 • Proiectul de fluidizare a traficului prin completarea și construirea Centurii rutiere între DN 7 și DN 1A, în zona de Nord a Bucureștiului – documentațiile individuale pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere;
 • Proiectul privind modernizarea liniei de cale ferată către Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București, documentațiile individuale pentru imobilele expropriate;
 • Recepția coridoarelor de expropriere pentru proiectul ”Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri coandă-Otopeni (Magistrala 6 1 Mai-Otopeni);
 • Proiectul Nod Centură București DJ 404 KM 33+190-35+600- documentații individuale;
 • Diverse proiecte pentru: lărgire 4 benzi Centura veche;  Sensuri giratorii și alte modernizări de drumuri pentru realizarea cărora se fac exproprieri fie de către CNAIR, fie de către Consiliul Județean, fie de către diverse primării.
 • Proiectul ”Autostrada A3 București – Brașov”-documentații individuale;
 • Proiecte ale Consiliului Județean Ilfov, ce presupun, înscrierea în cartea funciară a unor imobile de interes public local, precum și documentații pentru exproprieri -drumuri județene.
  1. Proiectul ”Construire de intersecție de tip sens giratoriu în zona intersecția străzilor Matei Millo și Popasului”, precum și în zona  în zona străzilor Elisabeta Lipă și Emil Racoviță
  2. Coridorul de expropriere Bulevardul Pipera-Voluntari- documentații individuale;
 • Proiectul de reabilitare și modernizare DJ 101 pentru mai multe localități din zona de nord a județului Ilfov, precum și alte proiecte de modernizare a altor drumuri județene de pe raza localităților din județ;
 • Proiecte ale primăriilor din județul Ilfov, pentru care sunt necesare exproprieri.
 • Proiecte de expropriere ale consiliilor locale, drumuri etc.- primării ca: Bragadiru, Balotești, Cornetu, Moara Vlăsiei, Popești-Leordeni, 1 Decembrie, Clinceni, Periș, Măgurele, Domnești, Grădiștea,Ștefănești, Chitila, etc.

II

În anul 2022, D.J.S.T.Ilfov, a susținut   activități sportive, derulând competiţii proprii sau în parteneriat cu asociaţiile sportive judeţene pe ramură de sport din județ și cu Inspectoratul Școlar Județean.
Activitatea propriu-zisă a instituţiei se desfăşoară prin intermediul celor două compartimente, Sport și Tineret precum și cu implicarea tuturor celorlalte compartimente existente în coordonarea directorului executiv.
Activitatea sportivă se canalizează spre angrenarea unui număr cât mai mare de tineri din judeţul Ilfov la activitățile  educative şi sportive.
Rolul direcţiei este acela de a organiza, desfăşura  evenimente sportive și de a coordona activitatea sportivă din județ. Prin aceste activităţi se urmăreşte implicarea activă a persoanelor interesate din judeţul Ilfov, contribuind astfel la creşterea popularităţii sportului și implicarea tinerilor în activități educative , la promovarea valorilor locale, a fair-play-ului şi toleranţei, a luptei împotriva violenţei în activitatea sportivă și de tineret precum  şi a dopajului.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov a participat în anul 2022 la omologarea a 12 arene sportive, necesare pentru buna desfășurare a competițiilor sportive din județul nostru și nu numai, după cum urmează:

-Stadionul Comunal Tunari
-Arena Sportivă Clinceni
-Arena Sportivă Concordia Chiajna 2
-Arena Sportivă Anghel Iordănescu Voluntari
-Stadionul Comunal Afumați
-Stadionul Gheorghe Dincă Voluntari
-Arena Sportivă Intergaz Popești Leordeni
-Arena Sportivă Concordia Chiajna Central
-Arena Sportivă ”Centrul de Fotbal Buftea”
-Arena Sportivă ”Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia”
-Arena Sportivă ”Complexul Olimpic de Natație ” Otopeni
-Arena Sportivă ”Patinoarul Allianz-Țiriac Arena”

Din punct de vedere relaţional, D.J.S.T.Ilfov a continuat tradiţia anilor precedenţi de a armoniza şi extinde relaţiile cu autorităţile locale din judeţ, cu autorităţile naţionale, şi în general cu toate organismele sportive, culturale şi  de alt profil din judeţul Ilfov.

Obiectivele urmările de D.J.S.T.Ilfov în întreaga sa activitate se concentrează  asupra următoarelor aspecte:
– promovarea unei educaţii civice şi morale prin acţiunile  desfăşurate  precum și recunoaşterea şi promovarea valorilor în orice domeniu
– formarea individului prin sport şi prin acţiuni de educaţie non-formală;
– informare prin înlesnirea accesului la informaţie;
– dezvoltarea aptitudinilor sociale, a spiritului de echipă, a toleranţei şi fair-play-ului.

III

Incepand cu data de 07.11.2022 DSVSA și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor au desfăsurat o acțiune tematică de control asupra modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor din carne

Controlul a urmărit în principal calitatea produselor din carne existente la comercializare, prin verificarea următoarelor ținte:

 • Existența documentelor de proveniență (facturi);
 • Încadrarea în data durabilității minimale/data limită de consum declarate de producător;
 • Proprietățile organoleptice ale produselor din carne și a cărnii tocate/preparatelor consistenței ,gustului, mirosului, prezența corpurilor străine;
 • Calitatea produselor din carne oferite spre consum, verificate direct și prin analize de laborator. Pentru verificarea conformitatii produselor existente la comercializare, s-au prelevat 10 eșantioane.

Începând cu data de 20.11.2022 s-a efectuat acțiunea tematică de control privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare și publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă.
Începând cu data de 06.12.2022 s-a demarat o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor  la comercializarea ghirlandelor si ornamentelor luminoase. Se actionează în special în zona comercială Dragonul Roșu Dobroești și Doraly Afumați, acțiune care se desfașoară și în prezent.
În urma controalelor efectuate până în prezent, s-au aplicat un total de 28 amenzi în valoare totală de 251000 de lei, și 4 avertismente.
S-a menționat faptul că în perioada următoare controalele la operatorii economici vor continua astfel încât cetățenii să aibe siguranța că vor beneficia de produse alimentare conforme.

Reuniunea lunară a Colegiului Prefectural s-a desfășurat cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, precum și a altor invitați.

Colegiul Prefectural are ca principal scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Ilfov, cât și analizarea stadiului implementării programului de guvernare, la nivel teritorial și local.