Reuniunea Colegiului Prefectural al județului Ilfov

Joi, 25 noiembrie 2021, începând cu orele 11:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ilfov în anul 2021.

Subiectul a fost prezentat de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ilfov. 

2. Stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în județul Ilfov.

Subiectul a fost prezentat de către Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București-Ilfov.

3. Modificări legislative și stadiul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Subiectul a fost prezentat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov. 

4. Alte probleme de interes județean.