Ședința Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Ilfov

        Ieri, 12 Decembrie 2023, a avut loc la sediul Instituției Prefectului ședința Comisiei Județene privind  Incluziunea Socială  Ilfov.

        Ședința a fost condusă de subprefectul județului Ilfov, domnul Andrei SCUTELNICU, cu participarea următoarelor instituții: Consiliul Județean Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Tribunalul Ilfov, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Centrul de Prevenire, Evaluare Și Consiliere Antidrog Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Ilfov. Direcția pentru Agricultură a Județului Ilfov, Direcția de Asistență Socială Buftea, Primăria Chitila, Direcția de Asistență Socială Pantelimon, Primăria Popești Leordeni, Primăria Clinceni, Fundația The Door și Căminul de Persoane Vârstnice Periș.

        Scopul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov este de a facilita integrarea tinerilor NEETs (tineri care nu sunt angajați, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională) pe piața muncii. În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe măsuri și programe menite să sprijine acești tineri, precum și angajatorii care îi recrutează.

Principalele puncte ale ședinței au inclus:

        Definirea categoriei NEET: Persoanele cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

       Stimulente pentru angajatori: Se oferă subvenții angajatorilor care încadrează absolvenți sau tineri NEETs pe perioade nedeterminate, cu condiția menținerii acestor angajări pentru anumite perioade. Se specifică sumele acordate lunar și durata obligatorie a angajării.

          Ucenicia la locul de muncă: Se prezintă finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă și duratele minime pentru aceasta în funcție de nivelul de calificare.

         Internshipul: Se reglementează contractele de internship, cu detalii despre vârsta minimă, durata, cuantumul indemnizației și primele de promovare acordate angajatorilor care angajează persoanele care au finalizat programul de internship.

        Stagiu pentru absolvenții de învățământ superior: Se oferă stimulente angajatorilor care încheie contracte de stagiu pentru absolvenții de învățământ superior.

     Cursuri și proiecte de formare: Se menționează diverse programe și proiecte de formare profesională organizate în colaborare cu parteneri sociali pentru tinerii NEETs, precum și rezultatele acestor programe.

       Rezultatele în 2023: Se raportează numărul de contracte de internship înregistrate, precum și numărul de persoane integrate pe piața muncii și deschiderea de afaceri în urma programelor de formare.

        În ansamblu, în cadrul ședinței s-au evidențiat eforturile autorităților județene de a susține tinerii NEETs în găsirea unui loc de muncă sau în dezvoltarea competențelor prin diverse programe și inițiative.