Știri importante

Instituția Prefectului – Județul Ilfov găzduiește în data de 20 mai 2022 Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să se reorienteze profesional cu privire la faptul că vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 09:00, găzduiește acțiunea de interes județean BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ, la sediul instituției din str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București.

Obiectivele principale ale evenimentului organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov sunt creșterea gradului de ocupare pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și crearea de noi oportunități pentru angajatori în identificarea potențialilor viitori angajați, care pot contribui la succesul activității economice, prin experiența și abilitățile lor.

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Detalii cu privire la ofertele de locuri de muncă și la angajatorii înregistrați pot fi consultate pe pagina de internet a AJOFM Ilfov: https://tinyurl.com/32rxna3j sau pe pagina Facebook a AJOFM Ilfov.

Vă așteptăm la întâlnirile față în față cu recrutorii din județul Ilfov.

Există un loc de muncă potrivit pentru oricine!

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare (tranșa IV) în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la faptul că, în luna mai 2022, la nivelul județului Ilfov va demara distribuirea pachetelor cu produse alimentare (tranșa IV) în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Programul este implementat de către Ministerul Fondurilor Europene, cu sprijinul instituțiilor prefectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare (tranșa IV) către persoanele înscrise pe listele inițiale (beneficiari de venit minim garantat, beneficiari de alocație pentru susținerea familiei) începe în data de 19 mai 2022, pentru localitățile în care livrarea se face în 18 mai 2022, respectiv în data de 20 mai 2022 pentru localitățile în care livrarea se face în 19 mai 2022. Distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va încheia în termenele stipulate în cuprinsul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, respectiv maximum 45 de zile calendaristice de la recepție pentru distribuirea ajutoarelor către persoanele înscrise pe listele inițiale, și respectiv 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele inițiale, pentru distribuirea ajutoarelor către persoanele înscrise pe listele suplimentare.

Conform art. 3 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 84/2020, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:

 a) membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 b) membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform OUG nr. 84/2020, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

O persoană beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăsește la data respectivă în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus. Distribuirea pachetelor cu produse alimentare se realizează în baza actului de identitate valabil, a verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire a pachetelor de către destinatarii finali.

Menționăm că distribuirea ajutoarelor alimentare, depozitate în centrele puse la dispoziție de primării, se face către beneficiarii finali de către membrii grupului de lucru POAD constituit la nivelul județului Ilfov, conform unui calendar de distribuție aprobat prin ordin al prefectului.

Mesajul prefectului județului Ilfov cu prilejul aniversării a 14 ani de la operaționalizarea SMURD București

Prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a participat astăzi, 13 mai 2022, la simpozionul organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov cu prilejul aniversării a 14 ani de la înființarea SMURD București:

„Sunt onorată să mă aflu alături de dumneavoastră aici, cu prilejul aniversării a 14 ani de la operaționalizarea în municipiul București și județul Ilfov a Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (S.M.U.R.D.).

Încă din 1990, de când serviciul a pornit la drum cu o singură mașină și o echipă de voluntari entuziaști, și până astăzi, moment la care numără mii de pompieri, medici, asistenți, piloți și voluntari și acționează în toate județele României, S.M.U.R.D. a intervenit în toate tipurile de urgențe ce pun în pericol imediat sănătatea și viața cetățenilor.

Data de 15 mai 2008, care a marcat pentru București și Ilfov includerea în sistemul de unități de intervenție publică integrată de prim ajutor, terapie intensivă, intervenții speciale și transport sol-aer, rămâne pentru noi de importanță strategică. În toți acești 14 ani, SMURD București-Ilfov a depus eforturi considerabile pentru a se dezvolta și perfecționa, iar progresul dumneavoastră se reflectă în statisticile înregistrate în fiecare an.

Doresc astăzi să vă felicit pentru dăruire, pentru seriozitate și responsabilitate și pentru toate realizările dumneavoastră. Aveți un potențial enorm, sunteți eficienți și profesioniști. Prin calitatea serviciilor medicale de urgență pe care le-ați prestat în sute de mii de intervenții efectuate în serviciul populației din București și județul Ilfov, v-ați câștigat respectul și încrederea cetățenilor.

Mai presus, pentru faptul că vă dedicați întreaga muncă pentru ca alții să trăiască, vă mulțumim și vă suntem recunoscători! Diferența între viață și moarte o faceți dumneavoastră, măsurată în minute!

Vă rog să primiți toată considerația mea față de activitatea și efortul dumneavoastră!

La mulți ani tuturor medicilor, asistenților, pompierilor, piloților și voluntarilor S.M.U.R.D.!”

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la următoarele:

În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucrainaastăzi, 12 mai 2022, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 38 din 12.05.2022.

*****

Pentru toate Hotărârile CJSU Ilfov, vă rugăm să accesați pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

COMUNICAT DE PRESĂ

La inițiativa prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, ieri, 11 mai 2022, în localitatea ilfoveană Dobroești a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții instituției prefectului, autorității publice locale, ai S.C. Apa Nova București S.A., Administrației Naționale Apele Române și Gărzii de Mediu Ilfov.

Având în vedere situațiile dificile produse de inundațiile petrecute în ultimii ani pe raza administrativ-teritorială a comunei Dobroești, scopul întâlnirii a fost discutarea următoarelor chestiuni stringente:

  1. Refulările repetate ale colectorului B7, ce conduc la inundarea gospodăriilor aflate pe strada Avram Iancu și deversarea necontrolată a apelor în lacul Pantelimon;
  2. Imposibilitatea reglării nivelului apei din lac și posibilitatea inundării gospodăriilor din zonă din cauza lipsei instalațiilor de reglaj la cele două ecluze.

La solicitarea prefectului Simona NECULAE de a identifica de urgență și de a prezenta soluțiile tehnice concrete pentru remedierea zonelor inundabile din comună, participanții au prezentat istoricul problemei, demersurile întreprinse anterior, motivele imposibilității de remediere a problemei până în prezent și intervențiile pe care intenționează să le opereze instituțiile competente.

Concret, având în vedere faptul că măsura de creare a unor diguri din saci cu nisip pentru protejarea locuințelor din zonă, deși întreprinsă oportun în situațiile de urgență punctuale, s-a dovedit insuficientă, a fost prezentată posibilitatea creării unor ferestre laterale ce pot permite deversarea apei din cele două casete după atingerea unui nivel critic și necesitatea existenței unor separatoare de grăsimi și sisteme pentru decantare mecanică a apelor pluviale deversate. Totodată, s-a conturat propunerea de tehnologizare a celor două ecluze nefuncționale, pentru a controla nivelul apei și a reduce semnificativ riscul inundațiilor.

În cadrul dezbaterilor desfășurate la sediul primăriei și pe teren, doamna prefect Simona NECULAE și domnul primar Valentin-Laurențiu CONDU au propus participanților atât realizarea unui parteneriat cu instituțiile cu atribuții, inclusiv cu Consiliul Județean Ilfov și Primăria Sectorului 2 București, cât și analizarea posibilității încheierii unui parteneriat public-privat între Primăria comunei Dobroești și S.C. Apa Nova S.A., în scopul materializării investițiilor necesare din punct de vedere tehnic pentru remedierea problemelor.

Pentru a acoperi cât mai multe posibilități de identificare a fondurilor necesare, inclusiv cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prefectul Simona NECULAE a solicitat reprezentanților Administrației Naționale Apele Române predarea către Instituția Prefectului – Județul Ilfov a documentelor elaborate până în prezent cu privire la soluțiile tehnice propuse. În același timp, reprezentantul S.C. Apa Nova S.A. a asigurat participanții că echipele specializate din cadrul societății vor realiza o verificare a colectorului B7 și, dacă se impune, vor efectuarea curățarea acestuia.

Alături de prefectul județului Ilfov Simona NECULAE, la întâlnire au fost prezenți: primarul comunei Dobroești – domnul Valentin-Laurențiu CONDU, viceprimarul comunei – Valentin-Marian ENCULESCU, administratorul public al comunei – domnul Marius SĂBĂU, reprezentanții Gărzii de Mediu Ilfov – doamnele Brândușa ORĂȘANU și Alexandra PEIU, directorul de dezvoltare al S.C. Apa Nova S.A. – domnul Adrian PANAGHIANU, inginerul șef al Administrației Naționale Apele Române – domnul Doruleț DAVID și șeful Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate de Utilități Publice din cadrul Instituției Prefectului – domnul Cristian-Marius LIXANDRU.

Folosindu-se de prilejul acestei întâlniri de lucru, prefectul Simona NECULAE a amintit participanților că până la data de 31 mai 2022 ne aflăm în plină campanie de ecologizare la nivel național și a propus autorității publice locale desfășurarea unei noi acțiuni de ecologizare în localitatea ilfoveană Dobroești, ce va fi organizată, în funcție de condițiile meteo, sâmbătă, 14 mai 2022.

COMUNICAT DE PRESĂ

În numele prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, secretarul general al Instituției Prefectului, domnul Marius-Cristian GHINCEA a avut onoarea să participe, în data de 11 mai 2022, la ceremonia militară de depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori, cu prilejul comemorării a 120 de ani de la trecerea în neființă a Sergentului-monah Iorgu (Gherasim) Cosma, erou al Războiului de Independență de la 1877, înmormântat la Cimitirul Mânăstirii Cernica, județul Ilfov și să rostească un discurs, întru amintirea vieții glorioase a acestui erou, ca lecție despre ce reprezintă cu adevărat fibra poporului român – modest, dârz și cu credință puternică:

 „HRISTOS A ÎNVIAT!

În primul rând doresc să adresez felicitări Asociației Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere ”Slt. Ecaterina Teodoroiu” pentru organizarea acestei manifestări la ceas jubiliar.

Militarul Monah Iorgu (Gherasim) Cosma reprezintă ceea ce națiunea română respectă mai mult: ARMATA și BISERICA.

Asta îl face să fie special, pentru că întruchipează istoria noastră de popor încercat.

Articolele scrise de-a lungul vremurilor subliniază eroismul lui, dar și tragismul vieții sale, făcându-te să te gândești la nedreptatea pe care un erou o suferă pe acest pe acest pământ al patriei noastre, mai ales că nu a fost singurul.

Dar, să nu-l transformăm pe acest erou într-un simplu subiect de presă, ce caută senzaționalul. Merită mai mult! Noi merităm mai mult! Copiii noștri merită mai mult!

Haideți să-l transformăm în legendă și să ne fie un exemplu de urmat în viața de zi cu zi, pentru că asta consider că a fost menirea vieții sale de militar – monah.

Mă înclin în fața mormântului acestui TEMPLIER MODERN și Dumnezeu să ne ajute!”

*****

Născut în anul 1847 în comuna Viperești, satul Rușavățul, județul Buzău, din părinți credincioși, țărani plugari, eroul sergent monah Iorgu (Gherasim) Cosma a fost un oștean de frunte și apoi un călugăr simplu, care și-a iubit în mod desăvârșit, până la sacrificiul suprem, Biserica, neamul, patria.

La plecarea pe front, i-a spus mamei sale: ” Țara mă cheamă. La luptă, mă cheamă. Mă voi putea număra și eu printre aceia care va lupta pentru țară, pentru neam, pentru lege. Voi lupta pentru independență și libertate. Și te rog ceva, mamă. Dacă o fi să mor să nu mă plângi mamă, că știi…cei care mor pentru țară, pentru neam și lege aceia vor merge sus. Acolo sus… vor merge la ceruri”.

A plecat de acasă cu gândul de a fi tare, s-a întors din război cu pieptul plin de medalii. Și-a continuat viața întreținându-și familia, iar apoi a decis să îmbrace haina monahală, înrolându-se într-un altfel de război.

Este datoria noastră să omagiem eroii știuți și neștiuți pe sacrificiul cărora s-a obținut Independența României și s-a clădit Statul Român modern.

Este datoria noastră de onoare să celebrăm existența acestui om care a putut vedea visul împlinit al tinereților sale: o Românie nouă, liberă și independentă.

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 10 mai sărbătorim două evenimente istorice importante: Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Regalității.

La 9 mai 1877, ministrul afacerilor externe de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera Deputaților: “Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Suntem dezlegați de legăturile noastre cu Înalta Poartă. Guvernul va face tot ce va fi în putință ca starea noastră de stat independent și de sine stătător să fie recunoscută de Europa”.

A doua zi, la 10 mai, 1877 Camerele reunite ale Parlamentului au votat independența României față de Imperiul Otoman, iar domnitorul Carol I a     promulgat-o. Independența absolută a României a fost consfințită în cadrul Congresului de la Berlin, din 1878.

10 mai marchează și Ziua Regelui, începutul domniei lui Carol I și încoronarea primului rege al României. La 10 mai 1866, Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ajunge la București și este încoronat ca domnitor al României. Tot la 10 mai, în 1881, a avut loc ceremonia de încoronare a regelui Carol I al României.

Semnificația istorică aparte a datei de 10 mai, Zi Națională a României timp de opt decenii, între anii 1866-1947, ne reamintește astăzi de suveranitatea țării noastre și de valorile europene la care am aderat cu încredere: independență, democrație și libertate.

La mulți ani, România!

COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, 9 mai 2022, de Ziua Europei, vicepreședintele Parlamentului European, membru al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din Parlamentul European, doamna Evelyn REGNER, aflată la București, și-a exprimat dorința de a vizita un centru pentru refugiați din orașul Voluntari, județul Ilfov.

Alături de vicepreședintele Comisiei pentru cultură și educație din Parlamentul European, coordonator național al PES activists România, europarlamentarul Victor NEGRESCU și ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, doamna Gabriela FIREA, prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a avut onoarea să facă parte din delegația care a efectuat vizita la Centrul pentru refugiați.

“Conflictul armat din Ucraina a provocat o criză umanitară cu care nimeni nu și-a imaginat că ne vom mai confrunta într-o Europă liberă. Într-un context post pandemic complex, România a sprijinit aproape 900.000 de persoane strămutate din Ucraina, aproximativ 4.000 din acestea, un număr impresionant, fiind găzduite în orașul Voluntari. Greul pentru mamele și copiii refugiați aici nu a trecut, nevoile acestora sunt speciale și autoritatea locală se asigură că le sunt îndeplinite. Astăzi, de Ziua Europei, vreau să vă asigur că vom rămâne solidari principiilor pe care s-a fundamentat Europa, alături de oameni și de nevoile lor, pentru a-i ajuta să depășească momentele grele prin care trec.” – Prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE.

COMUNICAT DE PRESĂ – Ziua Europei

În fiecare an, la data de 9 mai se aniversează Ziua Europei, prin sărbătorirea realizărilor și unității Europei și comemorarea semnării „Declarației Schuman” din 9 mai 1950. Acest proiect istoric a propus ideea unui plan ambițios de asigurare a păcii pe termen lung în Europa și este considerat piatra de temelie a Uniunii Europene.

Chiar dacă, după 72 de ani de la stabilirea unei noi forme de cooperare politică europeană, continentul nostru este amenințat și ne aflăm în fața unei situații cu care nu credeam că o să ne mai confruntăm, în 2022, Europa rămâne unită în acțiunile sale în favoarea păcii, oferind sprijin europenilor de pretutindeni.

De la momentul când a devenit stat membru al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007, România a demonstrat constant faptul că este determinată să rămână ancorată în valorile și idealurile spațiului european, contribuind activ și în mod direct, ca stat membru, la consolidarea Uniunii Europene, în baza principiilor solidarității, coeziunii, libertății, democrației și statului de drept.

La Mulți Ani, Europa!

Inițiative pentru amenajarea râului Dâmbovița

Prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a prezidat astăzi, 03 mai 2022, la Primăria Capitalei, alături de subprefectul Municipiului București Richard Tiberius BUDAI, președintele Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România, domnul Emil IVĂNESCU și vicepreședintele Asociației Ivan Patzaichin, domnul Teodor FROLU, o primă întâlnire cu factorii de decizie implicați în proiectul de aducere a râului Dâmbovița mai aproape de oameni, prin transformarea sa într-un spațiu reprezentativ pentru București și județul Ilfov.

La întâlnire au participat reprezentanții Primăriei Capitalei, ai celor șase primării de sector, Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov București, Registrului Urbaniștilor din România, Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov, Metrorex S.A. și S.C. Apa Nova București S.A.

Scopul întâlnirii a fost constituirea unui grup de lucru cu o structură echilibrată, cu membri permanenți, format din reprezentanți ai administrației publice, profesioniști din domeniu și societatea civilă, care să poată asigura rezultate de calitate, susținere din partea cetățenilor și siguranța finalizării execuției.

Inițiativa integrează o serie de propuneri care vizează amenajarea albiei râului Dâmbovița sau zonele adiacente, cu scopul de a elabora un plan definit, cu surse de finanțare identificate și cu perspective concrete de revigorare a râului, prin care acesta să contribuie realmente la brandul de oraș, cu armonizarea tuturor propunerilor și realizarea unei coordonări a implementării acestora.

Activitatea grupului de lucru va demara cu identificarea factorilor relevanți pentru realizarea proiectului, a proiectelor existente în prezent și aflate în diverse faze de dezvoltare, a formatului de colaborare, precum și a mecanismelor de finanțare.

“Realizarea unui astfel de proiect de reamenajare implică multă determinare, multă muncă și resurse financiare generoase. Ne dorim o schimbare majoră, pentru ca râul Dâmbovița să devină atractiv atât pentru pietoni, prin îmbunătățirea calității aerului și a zonelor de promenadă cu potențial turistic, cât și pentru mediul economic. Dâmbovița trebuie pusă în valoare. Trebuie să devină un coridor verde care trece prin centrul Capitalei și care are, atât de-a lungul ei, cât și adiacent localităților ilfovene, zone foarte interesante de evidențiat, în prezent foarte puțin valorificate. Felicit toți inițiatorii de proiecte pentru demersurile lor de îmbunătățire a imaginii râului Dâmbovița și calității vieții cetățenilor prin reducerea poluării și ridicarea standardelor de sănătate publică. Nu în ultimul rând, amintesc faptul că suntem în plină campanie de ecologizare și pe această cale, fac apel la simțul civic al tuturor cetățenilor: apele Dâmboviței nu sunt coșul nostru de gunoi. Mobilizându-ne alături de toate instituțiile relevante, vom putea transforma acest râu într-o bijuterie cu un potențial enorm” – Prefectul județului Ilfov, Simona NECULAE.