Sedinte

Publicat în

Joi, 23 mai 2023, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la Pepiniera Cozieni din cadrul Ocolului Silvic Branesti, Județul Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi: Prioritățile și perspectivele Direcției Silvice Ilfov pentru asigurarea continuității și integrității fondului forestier prin regenerarea tuturor suprafețelor disponibile. În cadrul prezentării a fost […]

Publicat în

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la următoarele: În baza Planului Teritorial Comun de Acțiune nr. 630657 din 30.08.2021 , astăzi, 19.01.2023 ora 13:00, la sediul Instituției Prefectului- Județul Ilfov, Doamna Prefect, Simona NECULAE a prezidat ședința privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și […]

Publicat în

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la următoarele: În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea […]

Publicat în

Astăzi, 10 ctombrie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Conacului Stolnicului Constantin Cantacuzino din Localitatea Afumați, a avut loc Reuniunea Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi: Raport privind activitatea Direcției pentru Agricultura Județeană Ilfov: Produs ilfovean: bun pentru tine, bine pentru fiecare. În fiecare an, pe 10 octombrie sărbătorim Ziua […]

Publicat în

Joi, 29 septembrie 2022, începând cu orele 11:00, sub conducerea prefectului județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, la sediul Consiliului Județean Ilfov a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi: Informare privind stadiul lucrărilor realizate în anul 2022 în cadrul activității de îmbunătățiri funciare din județul Ilfov. În cadrul prezentării a fost inventariată atât activitatea de irigații, cât […]